Username:
Password:

Register

Hẹn giờ tắt máy tính bằng lệnh run/cmd

Date: 1/1/2019 by: KOKORO
Thiết lập tắt với số giây cho trước:

shutdown -s -t sốgiây.

30 phút: shutdown -s -t 1800.
1 tiếng: shutdown -s -t 3600.
2 tiếng: shutdown -s -t 7200.
...

Hủy bỏ:
shutdown -a
windows
Yukanoe Mobile app
Download !
yuumeiJAV.com Hex To Text
Use Hex To Text !
yuumeiJAV.com R18-TV
Watch now !