Username:
Password:

Register

Tik Tok cserver ( android ROOT )

Date: 1/1/2019 by: KOKORO
Thay đổi khu vực thành các quốc gia khác trên thế giới,
LƯU Ý: chỉ dành cho máy android đã root

________new 020120___________
https://www.yukanoe.com/news/read.html?id=17
Cập nhật lần cuối: 03-29-2019

****
- Click vào button go to yukanoe.com để lấy mã kích hoạt:


- Copy lại mã:


- Dán vào khung "KEY" và xác nhận


- Màn hình báo việc kích hoạt ứng dụng thành công


- Vào mục SERVER chon khu vực tùy thích


Download Tik Tok cserver.APK
Link1:
http://yukanoe.com/dl/Yukanoe-cstt%20442.apk
GET KEY
http://yukanoe.com/serverB.php


Link download 2 (Backup):
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1r8xUXgYKlXFAk5cwdf9XsiSx4SW4iiju

etc.
Douyin 5.5 (dirdl)
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1v6XDkohfVAzamyi14wJR2x_PbGFtbINP&dll
Yukanoe Mobile app
Download !
yuumeiJAV.com Hex To Text
Use Hex To Text !
yuumeiJAV.com R18-TV
Watch now !