Username:
Password:

Register

Bản ghi #5: Trình duyệt chromium - chrome và các vấn đề liên quan

Date: 1/1/2019 by: KOKORO
Tổng hợp các flag nên vô hiệu hóa hoặc thay đỗi các thuộc tính nhằm giúp trình duyệt hoạt động ổn định và hiều quả hơn.

Nhanh gọn - Làm và không cần quan tâm:

DISABLE:
chrome://flags/#omnibox-drive-suggestions
chrome://flags/#hardware-media-key-handling
chrome://flags/#tab-hover-cards


Chi tiết các flag:
chrome://flags/#omnibox-drive-suggestions -> Disabled.
Gợi ý trên Thanh Địa Chỉ của Chrome thay đổi như cũ (hay đưa gợi ý tìm kiếm xuống sau lịch sử và bookmark)

chrome://flags/#hardware-media-key-handling -> Disable
Hardware Media Key Handling (hay chrome.exe Volume Control trên Windows 10)

_______________
Download new Microsoft Edge:
https://www.microsoft.com/en-us/edge?icid=SMC-IA-4501095
Yukanoe Mobile app
Download !
yuumeiJAV.com Hex To Text
Use Hex To Text !
yuumeiJAV.com R18-TV
Watch now !